TARIEVENLIJST

We proberen zo transparant mogelijk te zijn met onze tarieven. Elk evenement valt binnen een prijscategorie, lees hieronder in welk categorie uw evenement valt. Heeft u alsnog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Categorie Commercieel:
Evenementen met omzet uit verkoop, eventueel aangevuld met inkomsten uit één of meerdere bronnen zoals bijvoorbeeld verhuur, sponsoring, subsidie.

Categorie Semi-Commercieel:
Evenementen met omzet zonder winstoogmerk, eventueel aangevuld met inkomsten uit één of meerdere bronnen zoals bijvoorbeeld verhuur, sponsoring, subsidie.

Categorie Niet-commercieel:
Evenementen met subsidie en/of sponsoring in natura zonder winstoogmerk.

Categorie Goede Doelen:
Evenementen waar de inkomsten volledig ten goede komen aan derden, buiten organisatorische kosten zullen de organisatoren en het organiserende evenement geen inkomsten hebben uit het evenement.

Meerdaagse / 24-uurs evenementen
prijs
op aanvraag
Advies t.b.v. verkeersplan/inzet
prijs
op aanvraag
Evenementen buiten Zeewolde
prijs
op aanvraag

MATERIAAL VERHUUR

Per evenement zullen wij, samen met u, beoordelen of er gebruik gemaakt moet worden van extra materiaal. Als wij dit nodig achten in verband met bijvoorbeeld slecht/koud weer of werken in de avond, dan is dit puur voor de veiligheid van onze vrijwilligers. Deze kosten zullen wij u van te voren aangeven in de offerte. Bij schade, verlies of diefstal zullen de kosten worden doorberekend.

Zaklampen

Verhuur zaklampen kosten € 2,50 per stuk / per evenement.

Signaleringslampen

Verhuur signaleringslampen kosten € 1,00 per stuk / per evenement.

Evenementen verkeersjassen

Verhuur evenementen verkeersjas kost € 5,00 per stuk / per evenement.

Evenementen verkeershesjes

Verhuur evenementen verkeershesjes kosten € 1,50 per stuk /  per evenement.

Portofoons

Verhuur van portofoons kosten € 7,50 per stuk / per evenement.

Steunzender

Verhuur steunzender op aanvraag

OFFERTEAANVRAAG T.B.V. EVENEMENTENORGANISATIE

De aanvraag
De organisator geeft een duidelijk beeld wat er verwacht wordt van S.E.V.Z. Een schets van de werkzaamheden en eventueel benodigd materiaal. Indien nodig nemen we contact met u op om de details te bespreken.

De aanvraag kan gezonden via  of via het contactformulier.

De offerte
S.E.V.Z. zal naar aanleiding van de aanvraag een offerte toezenden naar de organisator. Na akkoord op de offerte zal S.E.V.Z. de opdracht uitzetten bij de vrijwilligers.

Beschikbaarheid
We werken met personen die dit op vrijwillige basis doen in hun vrije tijd. Op voorhand geeft dit niet de garantie op genoeg beschikbaarheid/aanmeldingen. S.E.V.Z. zal dit tijdig aangeven bij de organisator.

Post- & Taakinstructie
Aan de evenementorganisator vragen wij om de vrijwilligers te voorzien van een Post- en Taakinstructie. Volgens de wet mogen de evenementenverkeersregelaars alleen handelen als er een post- en taakinstructie aanwezig is. U schrijft de post- en taakinstructie zo duidelijk mogelijk, zodat het voor elke evenementenverkeersregelaar duidelijk is wat hij/zij moet doen op een bepaalde locatie. Dit moet zijn in schrift en beeld. Een voorbeeld hiervan vindt u hier (pdf link). Wij zullen beoordelen of de post- en taakinstructie voldoet.

Planning
S.E.V.Z. zal op kleinschalige evenementen zorg dragen dat de planning/verdeling gemaakt wordt voor de vrijwilligers. Bij grootschalige evenementen zal dit in goed overleg zijn.

Dag van het evenement
Onze aangemelde vrijwilligers zullen de werkzaamheden uitvoeren conform Post- & Taakinstructie. S.E.V.Z. is niet verantwoordelijk indien op de dag zelf er afmeldingen binnenkomen, dit is overmacht. Uiteraard wordt er getracht vervanging te regelen binnen onze groep vrijwilligers.

Verplichte velden *

Straatnaam, postcode en woonplaats van de onderneming
Naar dit e-mailadres zal de offerte én factuur gezonden worden. Indien afwijkend, dit graag duidelijk aangeven!
Beschrijf zo duidelijk en volledig mogelijk wat uw aanvraag is. Te denken aan beschrijving evenement, benodigde evenementverkeersregelaars, werktijden, benodigd materiaal.