DE EVENEMENTENVERKEERSREGELAAR

Er zijn verschillende verkeersregelaars:

>> Beroepsmatige verkeersregelaars (verkeersregelaars in het kader van het beroep verkeersregelende taken)
>> Evenementenverkeersregelaars

Het verschil tussen deze twee verkeersregelaars komt tot uiting in de bevoegdheden en opleiding.

Bevoegdheden evenementenverkeersregelaar:
De evenementenverkeersregelaar mag zijn werkzaamheden uitsluitend uitvoeren op de post die hem vanuit de organisatie (en de evenementenvergunning) is toegewezen door middel van een post- en taakinstructie. De beroepsmatige verkeersregelaar mag en kan op iedere locatie waar dat noodzakelijk is, zelfstandig het verkeer regelen. De beroepsmatige verkeersregelaar heeft dus meer bevoegdheden dan de evenementenverkeersregelaar.

Kosten evenementenverkeersregelaar:
De beroeps-verkeersregelaar kost gemiddeld 35 euro per uur. Vaak moet je dan ook een minimaal aantal uren afnemen en er kunnen nog diverse toeslagen in rekening worden gebracht. Bij het inhuren van een evenementenverkeersregelaar, die vaak op vrijwillige basis ingezet wordt, zijn de kosten veel minder. De kosten zijn afhankelijk van de categorie waarin uw evenement valt, u kunt dit nazien onder de kop tarieven.

Wat mag de evenementenverkeersregelaar wel?

>> aanwijzingen geven die voor zijn/haar taak op de aangewezen locatie noodzakelijk zijn;
>> ondersteunende maatregelen nemen (borden en hekken plaatsen) zoals door de organisatie met de wegbeheerder is afgesproken.

Wat mag de evenementenverkeersregelaar niet?

>> zelfstandig het verkeer regelen;
>> het verkeer anders regelen dan door de organisatie is geïnstrueerd (en zoals de organisatie heeft afgesproken met de wegbeheerder);
>> andere aanwijzingen geven dan is opgedragen;
>> aanwijzingen geven vanuit of vanaf een voertuig. Dat betekent dat aanwijzingen die een verkeersregelaar geeft terwijl hij/zij rijdt, niet door andere weggebruikers hoeven te worden opgevolgd.

Leeftijd
Voor de aanstelling als evenementenverkeersregelaar bepaalde tijd moet je minimaal 16 jaar oud zijn.

>> Evenementenverkeersregelaars jonger dan 18 jaar mogen alleen het verkeer regelen op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur.
>> Evenementenverkeersregelaars jonger dan 18 jaar mogen niet optreden als verkeersregelaar als er onvoldoende straatverlichting is of bij donker of slecht weer.

Waarom Evenementenverkeersregelaars?

Omdat de politie niet in de gelegenheid is om alle verkeersregelende taken uit te voeren bij evenementen, kan de gemeente/wegbeheerder besluiten dat de organisatie verkeersregelaars in moet zetten om het verkeer te regelen. Als het eenvoudige verkeersregelende taken betreft, zoals het geven van een stop- en oprijdteken, kunnen daarvoor evenementverkeersregelaars worden ingezet. De evenementenverkeersregelaar is een vrijwilliger, maar zijn taak is niet vrijblijvend. Van de evenementenverkeersregelaar wordt verwacht dat hij of zij in staat is de verkeersregelende taken goed en veilig uit te voeren.

 

Advies m.b.t. inzet (Evenementen)verkeersregelaars

Heeft u assistentie nodig met betrekking tot de inzet van evenementenverkeersregelaars? Hierbij kunt u denken aan de precieze locatie van de verkeersregelaar, inzet hoeveelheid verkeersregelaars. Dan kan de S.E.V.Z. u hierbij adviseren.

MATERIAALVERHUUR

Per evenement zullen wij samen met u beoordelen of er gebruik gemaakt moet worden van extra materiaal. Als wij dit nodig achten in verband met bijvoorbeeld slecht/koud weer of werken in de avond, dan is dit puur voor de veiligheid van onze vrijwilligers een verplichte afname. Deze kosten zullen wij u van te voren aangeven in de offerte. Mits goedgekeurd volgens de geldende wetgeving kunnen/mogen onze verkeersregelaars ook gebruik maken van door u ter beschikking gestelde materialen.

Portofoon
Zaklampen
Signaleringslampen
Evenementen verkeersjassen
Evenementen verkeershesjes

OFFERTEAANVRAAG T.B.V. EVENEMENTENORGANISATIE

Vanwege de hoge benzinekosten kunnen wij helaas geen klussen meer aannemen buiten de straal van 30km rondom Zeewolde.

 

De aanvraag
De organisator geeft een duidelijk beeld wat er verwacht wordt van S.E.V.Z. Een schets van de werkzaamheden en eventueel benodigd materiaal. Indien nodig nemen we contact met u op om de details te bespreken.

De aanvraag dient minimaal 4 weken voor het evenement gezonden te worden naar  of via het contactformulier.

De offerte
S.E.V.Z. zal naar aanleiding van de aanvraag een offerte toezenden naar de organisator. Na akkoord op de offerte zal S.E.V.Z. de opdracht uitzetten bij de vrijwilligers.

Beschikbaarheid
We werken met personen die dit op vrijwillige basis doen in hun vrije tijd. Op voorhand geeft dit niet de garantie op genoeg beschikbaarheid/aanmeldingen. S.E.V.Z. zal dit tijdig aangeven bij de organisator.

Post- & Taakinstructie
Aan de evenementorganisator vragen wij om de vrijwilligers te voorzien van een Post- en Taakinstructie. Volgens de wet mogen de evenementenverkeersregelaars alleen handelen als er een post- en taakinstructie aanwezig is. U schrijft de post- en taakinstructie zo duidelijk mogelijk, zodat het voor elke evenementenverkeersregelaar duidelijk is wat hij/zij moet doen op een bepaalde locatie. Dit moet zijn in schrift en beeld. Een voorbeeld hiervan vindt u hier (pdf link). Wij zullen beoordelen of de post- en taakinstructie voldoet.

Planning
S.E.V.Z. zal op kleinschalige evenementen zorg dragen dat de planning/verdeling gemaakt wordt voor de vrijwilligers. Bij grootschalige evenementen zal dit in goed overleg zijn.

Dag van het evenement
Onze aangemelde vrijwilligers zullen de werkzaamheden uitvoeren conform Post- & Taakinstructie. S.E.V.Z. is niet verantwoordelijk indien op de dag zelf er afmeldingen binnenkomen, dit is overmacht. Uiteraard wordt er getracht vervanging te regelen binnen onze groep vrijwilligers.

Verplichte velden *

Straatnaam, postcode en woonplaats van de onderneming
Naar dit e-mailadres zal de offerte én factuur gezonden worden. Indien afwijkend, dit graag duidelijk aangeven!
Beschrijf zo duidelijk en volledig mogelijk wat uw aanvraag is. Te denken aan beschrijving evenement, benodigde evenementverkeersregelaars, werktijden, benodigd materiaal.