DE EVENEMENTENVERKEERSREGELAAR

Waarom evenementenverkeersregelaars?

Omdat de politie niet in de gelegenheid is om alle verkeersregelende taken uit te voeren bij evenementen, kan de gemeente besluiten dat de organisatie verkeersregelaars in moet zetten om het verkeer te regelen. Als het eenvoudige verkeersregelende taken betreft, zoals het geven van een stop- en oprijdteken, kunnen daarvoor evenementverkeersregelaars worden ingezet. De evenementenverkeersregelaar is een vrijwilliger, maar zijn/haar taak is niet vrijblijvend. Van de evenementenverkeersregelaar wordt verwacht dat hij/zij in staat is de verkeersregelende taken goed en veilig uit te voeren.

Evenementen worden steeds meer afhankelijk van voldoende vrijwilligers die zich willen inzetten voor het maatschappelijk belang om een evenement van start te kunnen laten gaan. De regelgeving en de groeiende drukte op de weg zorgen ervoor dat veiligheid en verkeer een steeds grotere rol gaan spelen om een evenement in goede banen te leiden. Spreekt dit je aan, ben je graag onder de mensen en lijkt het je leuk om als team een belangrijke taak uit te gaan voeren bij al die mooie evenementen? Meld je dan aan als vrijwilliger/ evenementenverkeersregelaar.

Fysieke vaardigheden

Een verkeersregelaar moet in staat zijn zich veilig in het verkeer te bewegen en zijn taak als verkeersregelaar uit te voeren. Dat betekent dat hij/zij:

>> In staat moet zijn om (veel) te kunnen lopen;
>> Langdurig en zonder hulpmiddelen kan staan;
>> Beide armen rechtstandig moet kunnen opheffen en gebruiken;
>> Zich snel moet kunnen verplaatsen op de post;
>> Goed moet kunnen zien;
>> Een goed reactievermogen moet hebben.
>> Redelijk de Nederlandse (spreek)taal beheersen.

Leeftijd

Voor de aanstelling als evenementenverkeersregelaar bepaalde tijd moet je minimaal 16 jaar oud zijn.

>> Evenementenverkeersregelaars jonger dan 18 jaar mogen alleen het verkeer regelen op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur.
>> Evenementenverkeersregelaars jonger dan 18 jaar mogen niet optreden als verkeersregelaar als er onvoldoende straatverlichting is of bij donker of slecht weer.

Vrijwilligersvergoeding

Voor sommige opdrachten die S.E.V.Z. uitvoert kunnen we de vrijwilligers een vergoeding geven voor hun werkzaamheden, een vrijwilligersvergoeding. Vanaf 1 januari 2022 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 1.800 per jaar. Bij elke aanvraag geven we duidelijk aan of het een evenement met of zonder vrijwilligersvergoeding betreft.

Vrijwilligerswerk zonder vergoeding

Er zijn ook evenementen waarbij de vrijwilliger geen vergoeding krijgt. Hierbij kan gedacht worden aan goede doelen organisaties of een evenement waarbij de organisatie onvoldoende liquiditeit heeft.

U WILT EEN VRIJWILLIGER WORDEN BIJ S.E.V.Z.

Aanmelding als evenementenverkeersregelaar vrijwilliger
Na aanmelding zullen wij u een vragenlijst toezenden om onze administratie volledig te maken. Uw e-mailadres zal toegevoegd worden aan onze mailinglijst. U ontvangt daarna via e-mail  de uitnodiging voor inzet tijdens een evenement. U kunt zo per evenement aangeven of u wel of niet beschikbaar bent. Wij verzoeken u wel te allen tijde te reageren.

Certificaat Verkeersregelaar
Indien u nog niet gecertificeerd bent om het werk als evenementenverkeersregelaar uit te mogen voeren, moet u een e-learning doen via SVNL op www.verkeersregelaarsexamen.nl. U krijgt van de S.E.V.Z. een code die u op deze website kunt verzilveren om de cursus volgen. Dit certificaat is één jaar geldig.

Na het eerste keer registreren en het behalen van de e-learning krijgt u vanuit SVNL (www.verkeersregelaarsexamen.nl) een e-mail met de vraag of u aan wilt sluiten bij de landelijke pool. Dit is geen e-mail vanuit S.E.V.Z., maar vanuit SVNL. De keuze is natuurlijk aan uzelf of u aan wilt sluiten of niet. Heeft u gekozen om aan te sluiten bij de landelijke pool, dan kunt u ook aanvragen krijgen buiten Zeewolde om.

Materiaal
S.E.V.Z. is in het bezit van onder andere eigen hesjes, lampen en jassen. Dit betekent dat u niet zelf verantwoordelijk bent om het materiaal in huis te hebben. Het staat u natuurlijk vrij om (evenementen) verkeersregelaarskleding aan te schaffen. Let dan wel op de wettelijke regels waar kleding aan moet voldoen.

Seizoen
De meeste aanvragen voor evenementenverkeersregelaars komen van april t/m september. Dit betekent dat je van oktober t/m maart minder van ons zult horen met betrekking tot aanvragen.

Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op. We zullen dan zo goed mogelijk je vragen beantwoorden!

Verplichte velden *